2018. június 1., péntek

Jaj nekem, mert Mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom!
Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel.
Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek.”
(Zsolt 120,5-7
)

Vannak helyek, ahol békétlen természetű emberek élnek, akikkel szemben teljesen mindegy, mit teszünk, akkor is támadni fognak. A zsoltáros két helyet is említ, ahol élnie kellett (Mesek és Kédár). Itt Isten népének ellenségei laktak, és ő hiába volt a békesség embere, állandó ellenséges indulat vette körül. – Krisztus követőjének lenni ma sem könnyű. Ha látják rajtad, hogy komolyan veszed az ő szeretet parancsát és a békességet keresed, állandó provokációban lesz részed, mert el akarják érni, hogy hozzájuk válj hasonlóvá. Bármit mondasz, bárhogyan cselekszel, beléd fognak kötni, le fognak járni a világ előtt. De ahogyan Pál apostol írja, „azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok.” (1Kor 1,27-30a) Mindegy, ki akar harcolni ellened, ő megoltalmaz.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.