2018. május 4., péntek

Azt tettem, ami törvényes és igaz, ne szolgáltass ki a hatalmaskodóknak!
Vállalj kezességet szolgádért, hogy a kevélyek ne hatalmaskodjanak rajtam!”
(Zsolt 119,121-122
)

Kezességet vállalni hatalmas felelősség. Azt jelenti, hogy mindazért, amit ő cselekszik, vagy éppen nem tesz meg, a kezest kérik számon. Sokakkal előfordult már, hogy meg is tették ezt velük. Éppen ezért csak olyanokért vállalunk garanciát, akiket jól ismerünk, vagy nagyon szeretünk. – Milyen döbbenetes, hogy Isten Jézus Krisztusban egy olyan embervilágért vállalt garanciát, melyről tudta, hogy hátat fordított neki, számtalanszor megszegte adott szavát, és a bűn következtében ez később is be fog következni. Hiába a hit, a megtérés, életünk során rendszeresen elbukunk. Nem azt tesszük, ami az Úr szerint törvényes. Ő mégsem szolgáltat ki minket, hanem a legnagyobb óvadékot fizeti meg értünk, hogy megszabaduljunk: Jézus Krisztus vérét.  – Ne ess abba a halálos tévedésbe, hogy azt teszed, ami törvényes és igaz! Nem a magad igazságáért, csakis Krisztusért van üdvösséged!

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.