2016. március 19., szombat

„Üldözöm, és utolérem ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük.
Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé hullanak.
Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat.”
(Zsolt 18,38-40)

Az emberi szívek tele vannak indulattal. Még a hívő ember is szeret elégtételt venni ellenségei felett, mert meg van győződve róla, hogy neki ez jár. Nem véletlenül történtek győzelmei, hanem még Isten is őt igazolja ezekkel. Ilyenkor, sajnos, az irgalom nem tartozik az erényeink közé. Pedig Jézus Krisztus arra tanít, hogy: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai”. Mennyire más ez az érzés, a Krisztus indulata. A szeretet fegyverével sokkal hatékonyabban lehet legyőzni és meggyőzni ellenségeinket minden egyéb eszköznél. - Egyetlen olyan harc van az életünkben, ahol a mi Urunk nem enged számunkra kíméletet. Ez a bűneink elleni hadakozás. Az, amit nem üldöztünk ki egészen az életünkből, az vissza fog térni, hogy leigázzon újra. Jézus Krisztus ehhez ruház fel mennyei erővel és megsegít mindvégig küzdelmeinkben, ha őszinte imádságban kérjük tőle. Ne késlekedjünk hát! Zúzzuk szét mindazt a bűnt, ami el akarja ragadni tőlünk mennyei örökségünket!

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.