2017. november 30., csütörtök

Akkor még alig néhányan voltak, kevesen éltek ott mint jövevények.
Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez.
De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk:
Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok!”
(Zsolt 105,12-15

Az emberek hajlamosak elhinni, hogy kizárólag a többség véleménye jelenti az igazságot, és az a győzelem kulcsa. Pedig a nép szava nem Isten szava. És az, hogy valamit sokan mondanak, még nem feltétlenül igazság. Az egész Szentírás arról beszél, hogy az Úr a kicsik, elesettek, de hittel hozzá fordulók Istene. Ábrahámot a semmiből tette nagy néppé. A harcokat, melyeket a hit hősei évezredeken keresztül megvívtak, emberileg mind vesztes ügyeknek látták mások. Az Úr mégis melléjük állt, és a hatalmasokat intette meg. Mindig bizonyságot tett csodáival a hozzá tartozók mellett. Ma is oda lehet menni az Úr Jézuson keresztül az Atyához. Ha a világ ereje többnek is látszik, előttünk megy a győztes vezér, aki nem engedi bántani az övéit.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.