2017. augusztus 8., kedd

Mégis eltaszítottad fölkentedet, megvetetted, és megharagudtál rá.
Felbontottad a szolgáddal kötött szövetséget, porig aláztad koronáját.”
(Zsolt 89,39-40)

Ha rossz dolgok érnek minket, mi is úgy vagyunk, mint a zsoltáros. Azonnal Istenre mutatunk, megtelik panasszal a szánk és így perlekedünk vele a magunk igazságának biztos tudatában: Uram! Igédben nem ezt ígérted nekem! Te csupa jót mondtál, most mégis valami más ért. Miért tetted ezt velem? – Izrael népe is így siránkozott évszázadokon keresztül. Nem értették, ami történik. Azt állították, az Úr elhagyta őket. Pedig valójában ők hagyták el az Urat, azért szakadt rájuk a veszedelem. – És velünk mi a helyzet? Az Igében azt olvassuk, mennyei Atyánk nem taszított el és szeretetét sem vonta meg tőlünk. Jézus Krisztusban új szövetséget kötött a bűnös és engedetlen emberrel. Felemelt a porból és az élet koronáját készítette el. De csak akkor lesz a miénk, ha megtisztult szívvel és őszinte bűnbánattal elfogadjuk.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.