2017. június  30., péntek

„Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten.
Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek.”
(Zsolt 84,12
)

A mi szerető mennyei Atyánk időről időre megengedi, hogy a saját fejünk után járva tegyük dolgainkat, de halk és szelíd szóval közben állandóan hívogat magához. A jóban egészen magabiztosak vagyunk, a bajban viszont rádöbbenünk, hogy nem megy nélküle. De ha segítséget kérünk, örök ígéretei ismét felragyognak, mint a kelő nap. Kegyelmet és dicsőséget ad. Olyan lesz számunkra, mint az erős pajzs, melyet nem tud áttörni semmiféle ellenséges erő. „Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek.”- írja a zsoltáros. De ez a feddhetetlenség nem a miénk. Jézus érdemét tulajdonítja nekünk az Isten, és általa készít biztonságos lakóhelyet, ahol nem csábít kísértés, nem rettentenek a vészek, mert az Atyánk ott minden mindenekben.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.