2017. május 21., vasárnap

„Az ÚR ezt hallva megharagudott, és tűz lobbant fel Jákób ellen,
haragra gerjedt Izráel ellen, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak segítségében.”
(Zsolt 78,21-22)

Istent kísérteni a hitetlenség egyik legmélyebb bugyra, mégis a magukat hívőnek valló emberek esnek bele leggyakrabban. Sokan gondolják, hogy az Úrral következmények nélkül lehet packázni, hiszen úgyis elnézi az övéinek. A pusztai vándorlás történetében azonban látjuk, hogy elfogy egyszer a kegyelmi idő. Aki szándékosan és megátalkodottan kísérti az Urat, csak követelőzik, de nem bízik, annak nem lesz jó vége. Negyven év büntetés, amíg elpusztul a hitetlen nemzedék. Csak az mehet be az Ígéret Földjére, akiben nincsenek ott a kétség falai. – Jézus Krisztus maga mondja: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21) Atyánk szeretetet és bizalmat vár gyermekeitől. Ha őszinte szívvel reá bízzuk magunkat vezetésére, mi is a csodák világába lépünk, mert előtte semmi sem lehetetlen. Ha viszont kísértjük őt, haragja fellángol. Két út van előttünk. Indulj, és maradj is meg a hit keskeny útján!

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.