2017. február 25., szombat

„Ó, Isten, amikor elindultál néped előtt, amikor vonultál a sivatagban,
(Szela) rengett a föld, csepegett az ég is Isten színe előtt,
még a Sínai is, az Istennek, Izráel Istenének színe előtt.
Bőven adtál esőt örökségedre, ó Isten, és a fáradtat megerősítetted.”
(Zsolt 68,8-10
)

Olyan világban élünk, mely gyorsan elfelejti a jót, és sokáig elraktározza a rosszat. Pedig lenne mire emlékeznünk, hiszen az Úr annyi csodával vett körül bennünket, hogy egy nap eredményeit is nehéz lenne pontosan felsorolni. A zsoltáros a jóra emlékezik. Azokra az eseményekre, mikor Isten az ő népét kivezette Egyiptomból, előttük járt, oltalmazta őket, és megkaptak tőle mindent, amire csak szükségük lehetett. Áldásainak esője ömlött az övéire, és a fáradtakat megerősítette. – Mondd, testvérem: Érzed, hogy szeret és gondoskodik rólad az Úr? Akkor töltsd meg egészen szívedet a tőle kapott szeretettel és örömmel. Ne zúgolódó légy, hanem hálaadó! Jézus Krisztusban minden a miénk, csak el kell vennünk Atyánk szent kezéből.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.