2016. december 30., péntek

„Te számon tartod bolyongásomat.
Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben!”
(Zsolt 56,9)

Lassan befejeződik ez az év is. Csak Isten tudja, hogyan tekintünk vissza rá. Sokan örömmel, mások úgy, mint a zsoltáros. Összegyűjtjük az emlékeket: a sikereket és a kudarcokat, a bolyongások és célba érkezések színes kavalkádját, majd fogadalmakat teszünk a jövőre nézve. Csak arról feledkeznek meg sokan, hogy viselt dolgaink odakerülnek az Úr elé. Benne vannak könyvében szavaink, tetteink, de még az érzéseink is. A kérdés csupán annyi: Hogyan állunk majd előtte, mikor kinyílik ez a könyv, hogy megemlékezzen mindenről? – Tudjuk valamennyien, hogy sok a takargatnivalónk. De ha őszinte, bűnbánó gyermekekként megyünk Atyánkhoz, akkor Jézus Krisztus érdeméért nem kell félnünk, mert benne kész a vigasztalás. Könnyeink tömlőjének minden cseppje csillogó gyémánttá lesz, mert végül megértjük, hogy ezek által lettünk olyanokká, amilyeneknek látni szeretne az Úr.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.