2016. november 26., szombat

„Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.
Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.”
(Zsolt 51,7-8
)

Milyen hatalmas a kontraszt a bűnben fogant ember és a szentséges, bölcs, igazságot szerető Isten között. Olyan óriásinak és kibékíthetetlennek tűnik az ellentét, hogy mi azt soha át nem hidalhatjuk. Vétkeink reánk nehezednek, mert lehetetlen megállnunk az Úr előtt. Semmink sincs, amit elé vihetnénk. Milyen megmagyarázhatatlan, hogy mégis szeret minket, bár csak bűneinket szaporítjuk minden nap. Annyira szeret, hogy Jézust adta értünk, hogy keresztjével áthidalja az óriási szakadékot, és utat készítsen az igazság és bölcsesség örök országára. De amíg megátalkodottan csak azt ismételgetjük, hogy nekünk van igazunk, nem fogjuk megtalálni az utat. Csak a bűnbánó és alázatos ember juthat át rajta, aki Jézus nyomában feladja bűnös útjait, és kész tőle tanulni.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.