2016. június 14., kedd

„Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait.
De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.
Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.”
(Zsolt 33,10-12)

Nevetséges, hogy az emberek évezredek óta azt hiszik, majd ők eldöntik, merre fordul a világ kereke. Amikor valakinek több dolog is sikerül egymás után, akkor meg van győződve róla, hogy mindent jobban tud másoknál, még istennél is. A népek esetében mindez félelmetes távlatokat ölthet. De csak az lesz valósággá, amit megenged az Úr. Mennyi nagy vezér, hatalom, birodalom dőlt össze és lett semmivé csupán az elmúlt száz esztendő alatt, mert emberi erőlködés és hatalomvágy volt az alapja. De az Úr tervei valósággá lesznek, bármennyien is fenekednek ellene. Sok nép járta már a maga útját, de hosszú távon csak az a nemzet, közösség vagy család maradt meg, amely mennyei Atyánk Jézus Krisztusban megmutatott útján járt. Ha boldogok akarunk lenni, nekünk is így kell élnünk.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.