2016. május 1., vasárnap

„Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt.
Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé.”
(Zsolt 26,4-5)

Mintha csak azokat az intelmeket hallanánk, melyeket oly sokszor elmondtak nekünk a szüleink. Mennyire fontos az ember életében, hogy kiknek a társaságában van. Akik körülöttünk vannak, hatást is gyakorolnak ránk. Megesz a világ és annak gonoszsága, vagy megszentelnek azok, akik maguk is az Úrnak adták életüket. Nem maguktól találták ki ezt a szüleink. Dávidnak sem saját érzései súgták ezt a bölcsességet. Az Úr tanítja gyermekeit nemzedékről nemzedékre, hogy azokkal keressenek közösséget, akiknek a szívük tiszta és készek figyelni a lelki tanításra. - A mi Urunk, Jézus Krisztust azért külkdte mennyei Atyánk közénk, hogy felvállalja ezt a világot és a bűnös embert, hogy esélyt adjon nekünk útaink megjobbítására. Arra hív, hogy ne járjunk a gonoszok széles útján, hanem az igazak keskeny ösvényén igyekezzünk a mennyei város felé. – Ma, Anyák napján, különösen fontos feladat, hogy így neveljük és neveltessük gyermekeinket. Édesanyák! Neveljétek gyermekeiteket az Úr tanítása szerint! Gyermekek! Fogadjátok szívetekbe azokat, akik naponként imádkoznak és dolgoznak értetek! 

 

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.