2016. április 30., szombat

„Dávidé. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem,
az Úrban bíztam ingadozás nélkül! Vizsgálj meg, Uram,
és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet!
Mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok-kelek.”
(Zsolt 26,1-3)

Dávidról azt írja a Szentírás, hogy Isten szíve szerint való ember volt, aki igyekezett magát mindenben az Úr parancsolataihoz tartani. Természetesen neki is voltak bűnei, melyeket keserves könnyek között vallott meg, de mindig az Úr megtisztító erejét kérte. Élete, a vezetésére bízott nép számára mindig az volt a legfontosabb, hogy feddhetetlenül ragaszkodjék a feladathoz, amit kapott. – De vajon számunkra mennyire fontos Isten igazsága szerint járni-kelni? Szemünk előtt van, hogy ő mit vár el tőlünk, vagy csak a saját aktuális vágyaink szerint élünk? Tudunk türelemmel várni az Úr szabadítására? – Dávid nagy hithős, aki igazi példa lehet előttünk, de ő is megbotlott, mert a bűn ellen védtelen a megromlott emberi természet. Csak egyetlen olyan született erre a világra, akiben nem volt bűn, akin nem talált fogást a sátán. Jézus Krisztus valóban ingadozás nélkül bízott az Úrban. Ezért szolgáltatott neki igazságot mennyei Atyánk, mikor feltámasztotta a halálból és a mennyei trónus jobbjára ültette. Ragaszkodjunk hozzá, aki valóban feddhetetlen, hogy ígérete szerint Isten az ő igazságát nekünk tulajdonítsa.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.