2019. április 8., hétfő

Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.”
(Péld 10,4
)

Minden időben voltak olyan emberek, akik nem akartak dolgozni, csak a kifogást keresték, hogy elkerülhessék a munkát. De a lustaság általában nem szerény igényekkel párosult, hanem nagyravágyással és költekezéssel. A mezőgazdaságra és állattenyésztésre épülő világban azonban nem lehetett a mai módon, szociális segélyeket kérve éldegélni. Aki nem dolgozott erejét megfeszítve, az hamar elszegényedett, földönfutóvá lett, mert Isten csak a hűségesen elvégzett feladatokat áldotta meg. A szorgalmas munka azonban mindig meghozta a gyümölcsét. És ez sehol nem volt olyan szemmel látható, mint a földeken. A lusta későn kelt, gyakran pihent, hamar befejezte a fáradozást. A szorgalmas azonban tudta, hogy az Úrtól kapott feladatokat el kell végezni. Csak akkor lehet pihenni, ha készen van minden. – A hitben járó ember úgy végzi feladatait, hogy nem sumákol, mert tudja, hogy mindennel az Úr előtt számol el. Krisztustól kapott feladatait a mennyek országának dicsőségére nézve végzi, hogy az emberek látva életét, dicsőítsék a mennyei Atyát.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.