2019. március 9., szombat

Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt,
inkább a tudást, mint a színaranyat!
Mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél,
és nem fogható hozzá semmiféle drágaság.”
(Péld 8,10-11
)

Minden kor embere számára komoly kérdés, hogy: Kinek mi az érték? A társadalmak megállapítják a maguk kincseit, és azokat tartják valakiknek, akik abból sokkal rendelkeznek. Így volt ez az ószövetségi időkben is. Salamon korában Izrael királysága a világ egyik leggazdagabb országának számított. Az emberek, különösen az előkelők, dúskáltak a földi javakban. Nem is egyszerű pénzben, terményekben, hanem ezüstben, aranyban, igazgyöngyben mértek mindent. A bölcs Salamon azonban fiatalon megtanulta a tudást többre értékelni a földi javaknál. És amíg az Úrtól tanult, addig minden rendben is volt királyságában. – A kísértés minden időben jelen van, hogy túlértékeljük a világ kincseit. Pedig Salamon királysága is akkor kezdett el virágozni, mikor az Úr bölcsességét kérte emberi vágyak helyett. A mi életünkön is akkor van áldás, ha Isten országát és annak igazságát keressük. Nem a bölcsektől világi tudományt, hanem attól az Úr Jézus Krisztustól kell engedelmességet tanulnunk, akit azért küldött e világra mennyei Atyánk, hogy az Élet útjára vezessen minket.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.