2019. február 20., szerda

Fecseg az ilyen és féktelen, lábai nem nyughatnak otthon,
hol az utcán, hol a tereken van, és minden sarkon leselkedik.”
(Péld 7,11-12
)

Senki ne gondolja, hogy őt nem lehet kísértésbe vinni. A sátán még az Úr Jézusnál is bepróbálkozott. De igazán ott van elemében, ahol látja, hogy sikert érhet el. Lábai folytonosan úton vannak, átjárja az egész földet, és akit nem talál a mennyei Atya oltalma alatt, arra azonnal ki is veti a hálóját. Az atyai háznak azonban védelme van. Ott a fecsegés és féktelenség nem talál helyet. Azok töltik az utcákon és a tereken napjaikat, akik készek átadni magukat a bűnnek. Az első harapás mindig édes, de aztán megkeseredik a szánkban. – Mindannyian elbuktunk már, mikor a magunk feje után menve nem hallgattunk az áldott atyai szóra. De bármilyen nagy is életünk nyomorúsága, nem vagyunk remény nélkül valók. Mert nemcsak a kísértő járja a maga gonosz útjait, hogy elveszejtsen, hanem az Úr Jézus Krisztus is alászállt mennyei trónusa magasságából értünk, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Kiáltsunk hozzá, és segítségünkre siet, hogy kiragadjon kegyetlen ellenségünk karmai közül!

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.