2019. január 11., péntek

Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!”
(Péld 4,27)

Az ördög egyetlen céllal jött ebbe a világba, hogy letérítsen minket az Isten útjáról. Neki teljesen mindegy, hogy jobbra vagy balra megyünk. Azzal is megelégszik, ha párhuzamosan futó vágányra kerülünk, mert jól tudja, hogy úgyis elkanyarodnak a sínek. A Zarándok útjában olyan jól leírja Bunyan, hogy Zarándok sem tesz mást barátjával, csupán a kerítés másik oldalára megy, ahol sokkal jobbnak tűnik az út, mégis milyen súlyos következményei lesznek az engedetlenségnek. Nem véletlenül olvassuk, hogy a keskeny útról nem szabad letérni, mert az összes többi a kárhozat sugárútjába fut bele. A Kárpátokban járva egyszer tanúja voltam annak, ahogyan a pásztor lehozta a meredek hegyoldalon a juhait. Ő jött lefelé a szemmel láthatatlan ösvényen, a juhok pedig egyesével utána. Egynek sem lett baja, amelyik követte. – Előttünk az Úr Jézus megy. A kérdés csupán az, hogy mi megyünk-e utána? A széles út mindig könnyebbnek látszik, de ne higgy a sátánnak. Egyedül Jézus akarja a javadat, akit azért küldött az Atya, hogy távol tartsa lábadat a rossztól, és a biztonságos célba juttasson, ahol nem árthat többé az ellenség.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.