2018. november 22., csütörtök

Az Úrnak félelme az ismeret kezdete,
a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.”
(Péld 1,7)

Mennyi ember gondolja végtelenül okosnak magát. Az ilyenek azt képzelik, hogy ők mindent jobban tudnak másoknál. Bárki mondjon is nekik valamit, azonnal tromfolnak rá, és képtelenek elfogadni, hogy másoknak is lehet önálló véleményük velük szemben. Pedig Salamon bölcsessége semmit sem veszített a tartalmából az évezredek alatt. Arra mutat ma is, hogy aki igazán meg akarja ismerni a világot és az embereket, annak nem okoskodnia kell, hanem tanulnia. Alá kell vetnie magát Isten mindenható bölcsességének, és akkor képessé válik arra is, hogy odafigyeljen a körülötte élő emberekre. – A megismerés nem a tudománnyal, hanem a hittel kezdődik. Valójában minden alfája és ómegája a hit. Előbb hiszünk, bízunk valakiben, mint hogy tudást szereznénk. Az ismereteink legnagyobb részét másoktól kapjuk azzal, hogy elfogadjuk igaznak, amit mondanak. A bolondok viszont el vannak telve a maguk igazával. Csak azok képesek az Úr dimenzióiban látni a világot, akik rábízzák életüket vezetésére. De aki így tesz, annál nemcsak kezdete lesz a bölcsességnek, hanem növekedni fog a kegyelemben és a megismerésben, melyek mindenek értelmére és céljára, Krisztusra mutatnak. Benne egy új világ nyílik meg a tőle tanulni vágyó előtt.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.