2018. november  10., szombat

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban!
Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege!”
(Zsolt 148,1-2
)

A mennyei seregek vég nélkül dicsérik az Urat. Mi, emberek persze erről csak kivételes események alkalmából veszünk tudomást, de olyankor felbolydul tőle az egész világunk. Ilyenkor bepillanthatunk abba a csodába, amit elképzelni sem tudunk, mert annyival felette áll mindennek, amit képesek vagyunk itt e földön befogadni. Amikor az Úr angyalai küldetésbe érkeztek, Isten üdvterve mindig el akart mozdítani bennünket a holtpontról, ahol megrekedtünk.  Bárcsak milliók szívei nyílnának meg ilyenkor, hogy a csoda valóban áthasson mindent. De mennyei Atyánk minket nem engedelmes, szolgáló lényeknek teremtett, hanem szabad akarattal rendelkező gyermekeknek. Azt szeretné, ha önként, hálával és szeretettel csatlakoznánk a mennyei lények seregéhez, akik neki énekelnek. Nem hitetlenkednénk, mint a Szentírásban az angyali szózattal megszólítottak; és nem is roskadnánk földre rémülten, mint a pásztorok; hanem örvendező hálaadással telne meg a szívünk, hiszen fenn a mennyben, a trónusnál csak azok állhatnak meg, akik megtisztultak Krisztus vére által, és tiszta szívvel dicsérik az Urat.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.