2018. október 9., kedd

Új éneket éneklek neked, Istenem, tízhúrú lanton zengedezek neked.”
(Zsolt 144,9
)

A zenére való hajlam ott van mindenkiben. Magukban még azok is dúdolnak, énekelnek, akik mások előtt semmiért ki nem nyitnák a szájukat. De miről is szólnak ezek a slágerek? A világ dicsérete, a szerelem, a pénz, az önmagát megvalósítani akaró emberi én árad belőlük. A zsoltár azonban valami másról beszél. Új énekről, mely megváltoztat, áthat, megszentel, békességet ad. Dávid nem az embereknek, hanem az Úrnak énekelt. Hol vannak azok a slágerek, nóták, embereket dicsérő dallamok, melyeket az ő korában használtak? Senki sem emlékszik rájuk. De az Úr Istent dicsérő ének évezredek óta fennmaradt. Ma is élő és eleven. A hangszerek talán időről időre változnak, de az új ének megmarad. Ezeket a különböző időkből és helyekről jövő hangokat komponálja a mi Urunk csodálatos, mindent átható szimfóniává, mikor a földi idők végezetén, a Bárány menyegzőjén felzendülnek majd az Atyát, a Fiút és a Szentlelket dicsőítő dallamok. Ott lesznek a mindenséget átzengő kórusban mindazok, akik szívvel és szájjal dicsérik az Urat. Téged is oda vár, hogy énekelj megváltott gyermekeivel!

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.