2018. augusztus 12., vasárnap

Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete.
Kihozta onnan Izráelt, mert örökké tart szeretete,
erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart szeretete.”
(Zsolt 136,10-12
)

A bibliai időkben az elsőszülött különösen fontos szerepet töltött be egy család életében. Ő volt az örökös, aki tovább vitte mindazt, amit nemzedékről nemzedékre hagyományoztak. Övé lett a föld és az ingó a vagyon jelentős része, a fiatalabb testvérek nem sokat számítottak. – Egyiptom a népek között az elsőnek, az istenek örökösének tartotta magát. A fáraó maga volt a napisten fia, minden hatalomnak a földi megtestesítője. Mikor a tízedik csapás során a nép elsőszülöttein túl a fáraó örököse is meghal, a bálványok egész világa dől össze, mert minden megfordul. Az utolsókból lesznek az elsők. Az Úr egy halálra ítélt népet nevez örökösének, elsőszülöttének, és hoz ki hatalmas jelek és csodák által a rabszolgaságból. Valami olyan történik, amit mindenki elképzelhetetlennek tartott. – Jézus Krisztusban legnagyobb ellenségeinkre, a bűnre és a halálra sújtott le az Úr. Bennünket, reményteleneket és elveszetteket a saját gyermekeinek nevezett, és erős karral szétválasztotta a halál mélységes tengerét. Irántunk való szeretete örökké tart. Nincs, amit meg ne tenne egy életen át azért, hogy megváltottai sorába gyűjtsön minket. De csak az menekül meg, akit hit által befedez Isten Bárányának drága vére.

Kedves Testvérünk, gyülekezetünk honlapja a www.veresiref.hu címen érhető el.