Istentisztelet 2020. március 22.

Kategória: Egyéb | Istentisztelet 2020. március 22. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Csütörtöki áhítat 2020. március 19.

Kategória: Egyéb | Csütörtöki áhítat 2020. március 19. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szeretett Testvérek!

Nehéz időket élünk, melyekben napról napra egyre súlyosabb hírek nyomják a lelkünket. Magyarország Kormányának rendelete, és a Zsinat Elnöksége egyaránt arra kér minket, közösségi alkalmainkat szüneteltessük, hogy gátat szabjunk a koronavírus terjedésének. Ilyenkor még nagyobb szükségünk van a lelki táplálékra, hogy megerősödjünk és szilárdan megálljunk a hitben.

A mai nappal kezdődően a rendelkezések feloldásáig a napi Igéhez hasonlóan kiküldjük a „Bátorító” című üzenetünket.

A vasárnapi istentiszteletek felvételről kerülnek közvetítésre.

Kérjük testvéreinket, hogy minden reggel és este 8 órától imádkozzunk közösen, bárhol is vagyunk éppen, hogy a mi Urunk adjon ennek a világnak gyógyulást testben és lélekben egyaránt.

„A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik
a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.”
(Ef 6,24)

Kategória: Egyéb | Szeretett Testvérek! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Bátorító 1.

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”
(Ézs 43,1b)

Milliók szívét remegtetik meg a hírek, melyek szinte óráról órása sötétebb képet festve áradnak felénk. Nem igazán tudjuk, mit tehetnénk ellenük. Sokan bezárkóznak a házaikba; mások elmennek bevásárolni a nehéz időkre; de vannak olyanok is, akiket lebénít a feszültség, ezért képtelenek bármit tenni az aggódáson kívül. Tehetetlenül nézzük a híreket, felhívjuk távolabb élő szeretteinket, maszkot veszünk, kezet fertőtlenítünk. Egyik sem oldja le rólunk a bennünk halmozódó félelmeket. – Igénk azonban arra biztat, hogy beszélgessünk Istennel, mert ő képes arra, amivel szemben tehetetlenek az emberek. Ahol ő jelen van, ott oszlik a félelem. Ott rádöbben a lélek, hogy olyan Urunk van, aki nagyobb a bajoknál, a betegségeknél, de még a félelmeinknél is. Ismer minket. Szeret minket. Nem hagy minket, mert az övéi vagyunk. Mennyei Atyánk Jézus Krisztust adta értünk és nekünk, hogy megértsük, semmiféle hatalmasság nem választhat el minket az ő szeretetétől. Most is arra vár, hogy szólítsd meg imádságban, és beszélgess vele. Mondd Dáviddal együtt: „Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!” (Zsolt 31,6).

Kategória: Egyéb | Bátorító 1. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A Zsinati Elnökség Közleménye

Kategória: Egyéb | A Zsinati Elnökség Közleménye bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nem a félelem lelke

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Valami olyan történik most körülöttünk a világban, amire még nem volt példa ennek a nemzedéknek az életében. Hallottunk ugyan hasonló dolgokról a nagyapáinktól, a nagyanyáinktól, de azok olyan távolinak tűntek akkor is. Találunk feljegyzéseket a történelemben, de mindig is ott volt bennünk a kételkedés, hogy „régen volt, talán igaz sem volt”. De most itt van kikerülhetetlenül. Egy ideig nyugtattuk magunkat, hogy messze van Kína, ide nem ér el a baj, de aztán minden megváltozott. És nem tehetünk semmit a helyzet ellen, amibe kerültünk. De nem is a helyzet ellen kell valamit tenni, hanem abban a felelősségteljes kihívásban, amiben vagyunk. Mert a világ nem csupán a kormányok viselkedésére figyel ebben a vészterhes időben, hanem azokéra is, akik Jézus Krisztus követőinek mondják magukat. Nekünk ő az Urunk, aki mennyei Atyánk üzenetét közvetíti felénk, és az ő utasításait kell betartanunk, ha azt akarjuk, hogy minden rendben legyen.

A legfőbb utasítás, ami az Úr Igéjéből szól, így hangzik: „Ne félj!” Mégpedig azért, mert a hitben járó embert is figyelmeztetni kell erre. Azt mondják, a Szentírásban 365 alkalommal szerepel ez a felszólítás. Minden napra jut belőle, mert az Úr Isten tudja, hogy szükségünk van rá. De ez nem csupán felszólítás, hanem bátorítás is. Annak felmutatása, hogy Atyánk nem hagy magunkra minket egy percre sem. Elküldte közénk szent Fiát, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson; és Jézus elküldte vigasztaló Szentlelkét, hogy velünk legyen minden napon, amíg ő visszajön.

Isten Lelke az erő, a szeretet és a józanság Lelke. Utat mutat, tanácsol, és megsegít feladataink elvégzésében. És a helyünkre állít.

Nehéz helyzetekben az emberek kapkodnak és ötletelnek. Istennek azonban határozott terve van, és ennek mi is részesei vagyunk. A világ várja, hogy utat mutassanak neki. Itt van a mi feladatunk. „Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róm 8,19). Ebben van a mi elsődleges feladatunk. Természetesen fontos szép és jó renddel elvégezni a dolgainkat. De mindannyiunknak, akik Krisztuséi vagyunk, egy irányba kell mutatnunk. És fontos, hogy ne féljünk, mert ez nem csupán a próba, hanem a bizonyságtétel ideje is. A körülöttünk élők fokozottan figyelik, mit tesznek a hívők ebben a nehéz helyzetben. Ha nekünk van Urunk, Istenünk, Megváltónk; és valóban életünkbe fogadtuk Szentlelket, akkor ennek látszania kell rajtunk. Ezért ne félj, testvérem, mert az Úr nem csupán nehéz feladatot ad, hanem erőt is annak elvégzésére.

Pál apostol súlyos életveszélyben írta ezt a levelet szeretett tanítványának, Timóteusnak. A helyzete reménytelennek tűnt, de Pál mégis tudta, hogy a helyén van. Lelki gyermekét is a saját helyére állította, és bátorította, mert biztos volt benne, hogy nem egyedül kell küzdeniük, hanem maga az Úr harcol értük.

A hívek serege olyan, mint a római légió, melyet azért nem tudtak legyőzni évszázadokon keresztül, mert feltétel nélkül engedelmeskedtek a vezér szavának a győzelem érdekében. Csakhogy nekünk nem kisebb Úr, mint maga Jézus Krisztus adja ki a parancsot. Akkor győzhetünk, ha nem kételkedünk, hanem engedelmeskedünk. Bízni kell, és nem félni! Százak, ezrek, milliók néznek ránk. Testvéreim! Ebben a hitharcban nektek is ki van jelölve a helyetek! Ha hűségesen tartjátok az Úrtól kapott pajzsot, a gonosz tüzes nyilai nem hatolhatnak át rajta!

Drága Harcostársaim Krisztusban! Ne féljetek, hanem küzdjetek! Nem a félelem lelkét kaptátok, hanem azt, hogy mutassatok Jézus Krisztusra, a hős vezérre, és másokat is bátorítsatok! Olyan csodálatosan írja ezt Bódás János „Ki van jelölve a helyed” című versében:

Azért van síró, hogy vigasztald,
és éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed.
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak más vállai,
hogy terhüket te segítsd hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják,
s mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd:
mennyi szeretet van benned.

Megmutattad-e néha legalább?
Enyhült, s szépült-e tőled a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt?
Ott is, hol eddig minden tiszta volt?

Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Ki van jelölve a helyed,
ne nyugodj, míg meg nem leled.
Csak ott leszel az, aminek
rendeltettél. – Másként rideg,
céltalan lesz az életed.
Mag leszel, mely kőre esett,
elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, ami kárba veszett,
mit soh’se kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan,
cserép, amiben nincsen virág,
s nem veszi hasznod sem az ég,
sem a világ.

De minket azért rendelt ide az Úr, hogy jó földbe vetett mag legyünk. Azért, hogy Jézus Krisztus drága levele célhoz érjen. Azért, hogy a gyógyszert megkapja a beteg. Azért, hogy Krisztus kezében kifeszített zászló legyünk, melyre feltekinthetnek a félelmek között ingadozók. Azért, hogy utat mutassunk nekik a győzelemre. Hát ne féljetek, hanem biztassatok másokat is, „mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Ámen

Fukk Lóránt
lelkipásztor

Kategória: Egyéb | Nem a félelem lelke bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Közlemény

Kedves Testvérek!

Református Egyházunk Elnöksége arra kéri a gyülekezeteket, hogy szüneteltessenek minden egyházi alkalmat. Ezekhez az intézkedéseket betartva, a lelkészi hivatalban mi is csak telefonügyeletet tartunk. Kérünk mindenkit, hogy vegyük komolyan és tartsuk be az előírt intézkedéseket! Isten áldjon, őrizzen bennünket!

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye itt olvasható.

 

Kategória: Egyéb | Közlemény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2020.03.15-i Istentisztelet

Kategória: Egyéb | 2020.03.15-i Istentisztelet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ   

a Veresegyházi Református Egyházközség
istentiszteleteinek látogatásáról

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,5-7)

Kedves Testvérek!

Magyarország Kormánya a koronavírus terjedésének megakadályozására országos veszélyhelyzetet hirdetett, melynek feltételeit a 40/2020 (III.11.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet 4§-nak „d” pontja kimondja: „zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos…”. Továbbá ismeretes a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének felhívása, mely szerint „ahol 100főt meghaladó istentiszteletre lehet számítani, akár több istentiszteletet is tartsanak vasárnap, hogy a létszám ne haladja meg az előírtat. Az istentiszteletek között legalább fél órás szellőztetési szünetet kell tartani. Kérjük, hogy járjanak el szabály szerint, és 100 főnél többen ne tartózkodjanak az istentisztelet helyszínén.”
A fentiekre való tekintettel a Presbitérium 2020. március 12-i rendkívüli ülésének határozata alapján, az alábbi módosítások lépnek életbe Gyülekezetünkben:

a következő hetekben vasárnaponként
két istentiszteletet fogunk tartani:
9 órakor és 11 órakor.

Szeretettel kérjük a testvérek jelzését, hogy melyik alkalomra fognak jönni. Visszajelzést várunk a lelkészi hivatalba telefonálva, vagy bármelyik lelkész telefonján, illetve a Templomban megtalálható papírokon.

A csütörtökön 18 órakor kezdődő istentiszteletet megtartjuk.
A gyermekistentisztelet és a cseppek alkalma
az Iskolák bezárása kapcsán, elmarad.

Istentiszteleteink végén a kézfogásos üdvözlést
átmenetileg felfüggesztjük.

Ezeket az intézkedéseket addig tartjuk, míg további változtatások nem lépnek életbe!
Kérjük a testvéreket, hogy tájékoztassák, segítsék egymást!
Figyeljünk a mellettünk élőkre, különösen az idősekre!

Imádkozzunk Istenhez a járvány megfékezéséért, az egészségügyi dolgozók kitartásáért, közösségeinkben a nyugalom megőrzéséért!

Az újabb információkat felteszünk honlapunkra: www.veresiref.hu
Ugyanitt, minden vasárnapi istentiszteleti hanganyag megtalálható, meghallgatható.

Telefonos elérhetőségeink:
Lelkészi Hivatal: 06/28 385-352
Fukk Lóránt: 06/30 638 8976
Kovácsné Éles Edina:06/30 681 5417
Csőri-Czinkos Gergő: 06/ 30 971 6182

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

Kategória: Egyéb | Tájékoztató bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Fontos hirdetmények

Kategória: Egyéb | Fontos hirdetmények bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva