Pünkösdi köszöntés

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.”
(2Kor 3,17)

Pünkösdi léleknyílás

Lelkem láncait csüggedten csörgetem.
Istenem! Hol van a szabadság háza,
ahol nem vagyok többé bűnök börtönébe zárva?

Oldj le rólam régi bilincseket!
Ha nincs ott Jézus, a lét gyáván maga körül forog.
Nem akarok többé félni, mint Pünkösd előtt az apostolok!

Zúgjon szent szeled, lobbanjon lelki lángod!
Egy nyelvvé váljon millió idegen szó!
Téged és egymást érteni újra, segíts, ó Vigasztaló!

Bűn zsoldját markomból elengedni
taníts meg Uram, bölcsességed által.
Szülj ujjá egészen engem Szentlelked szép szavával!

Más hatalom senkin nem segíthet
– tudjuk két évezred óta –
Nyílj hát ki szíveink tavaszán Szentlélek,
édes illatú pünkösdi rózsa!

Veresegyház, 2017. június 4.

                                                                                         Fukk Lóránt

Kategória: Egyéb | Pünkösdi köszöntés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Anyák napja 2017

 

Az összes kép megtekintése

Az összes kép letöltése eredeti méretben

Istentisztelet hanganyaga

Kategória: Egyéb | Anyák napja 2017 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

HÚSVÉT

HÚSVÉT

Ujjongok szüntelen,
mert Úrrá lettél bűnös természetemen.

Keresztre szegezett nem csak három szög,
százmilliót csak én ütöttem ott,
végtelen sebből vérző óriás fájdalom volt,
de az üres sírral a hajnal felragyogott.

Úr Jézus, megmutattad mindenkinek,
hogy engedelmességed egy felé vezet,
üdvösséget szereztél a bűnös embernek,
aki hisz Te benned!

Ünneplőbe öltöztettem lelkem,
kitakarítottam bűntől terhelt szívem.
Újjá születtem.
Ujjongok szüntelen!

dr. Lajos Beáta (2017)

Kategória: Egyéb | HÚSVÉT bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagyhét – Húsvét

„Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam;
hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint.
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon.

(1Kor 15,3-4)

Jézus Krisztus váltsága nélkül mindannyian a bűn és a halál rabszolgái vagyunk, akiknek kárhozat az osztályrészük. Sokan esnek abba a tévedésbe, hogy Krisztus kereszthalálát akkor élt bibliai személyek nyakába akarják varrni. Pedig őt valamennyiünk bűnének súlya nyomta a kereszten. Azok is raktak, és a mai napig is raknak erre, akik hitben járónak, hozzá tartozónak vallják magukat. Az enyém, és a tiéd is rajta volt, testvér. Jézus születésének egyetlen célja a kereszt, ahol magára vette bűneinket, és elszenvedte helyettünk a büntetést. Öröktől fogva rendelte így Isten. Meg kellett halnia bűneinkért, az Írások szerint. El kellet, hogy temessék, az Írások szerint. De ő nem maradt a halál hatalma alatt, mert mindeneknek Ura. Ezért az Írások szerint fel is kellett támadnia. Azoknak pedig, akik látták meghalni, találkozniuk kellett vele, és meg kellett győződniük arról, hogy valóban él.

Mikor ma az evangéliumról beszélünk, azokat az írásokat értjük alattuk, melyekben a szentírók a Lélek sugallatára lejegyezték, amit Krisztus szólt és tett itt a földön. Pedig az igazi evangélium, hogy ő él. Nincs hatalma felette a halálnak, és feltámadása a mi feltámadásunknak is záloga. A világ, és sokszor az egyház nagy betegsége, hogy a megölt Jézust siratja csupán. De a hitben járó ember feladata, hogy a kereszt fényében a feltámadott Krisztusról, a dicsőség Uráról tegyen bizonyságot, akinek minden hatalmat odaadott az Atya mennyen és földön.

Egy olyan világban élünk, amely még mindig a bűn és a halál rabsága alatt tudja magát. De nekünk, akik hiszünk, nem csupán Nagypéntekünk, hanem Húsvétunk is van. Feltámadás nélkül Jézus sorsa csupán egy nagyszerű ember tragikus életútja. De Krisztus feltámadott! Csodálatos hatalmát, előre megmondott szavainak bizonyosságát azzal mutatta meg, hogy nem tudta őt a halál rabságban tartani. Csak akkor lesz igazi ünnep, igazi evangélium számodra ez a Húsvét, ha élő Jézus Krisztusod van. Olyan, aki feltámadott, él és uralkodik mindenek felett. Krisztus feltámadott! Nem hiábavaló a mi prédikálásunk. Nem kell félnünk többé a haláltól, mert semmiféle hatalom nem választhat el tőle. A mennyek országában készített örök lakhelyet az őt szeretőknek. Még egy kis idő, és meglátjuk őt visszatérni hatalommal és dicsőséggel. De addig is legyünk bátor bizonyságtevői, hogy sokak életében felvirradjon Húsvét hajnala, és felragyogjon a feltámadott Krisztus.

Fukk Lóránt lelkipásztor

Kategória: Egyéb | Nagyhét – Húsvét bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagyheti alkalmaink 2017

Nagyheti és Húsvéti alkalmaink:

április 10. (hétfő) 18 óra – Bűnbánati istentisztelet
április 11. (kedd) 18 óra – Bűnbánati istentisztelet
április 12. (szerda) 18 óra – Bűnbánati istentisztelet
április 13. (Nagycsütörtök) 18 óra – Úrvacsorás istentisztelet
április 14. (Nagypéntek) 10 óra – Istentisztelet és 18 óra – Passiós istentisztelet
április 15. (Nagyszombat) 18 óra – Bűnbánati istentisztelet
április 16-17. (Húsvét 1. és 2. napja) 10 óra – Ünnepi úrvacsorás istentiszteletek

A Nagyheti és Húsvéti ünnepi istentiszteletekre
mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!

Kategória: Egyéb | Nagyheti alkalmaink 2017 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Evangélizációs hét

„Újuljatok meg lelketekben és elmétekben.
(Ef 4,23)

A Veresegyházi Református Egyházközség

2017. március 6. és 12. között

Evangélizációs hetet
tart

a Reformáció 500 éves jubileumi évére készülve,
vendég igehirdetők szolgálatával.

Hétfő: Victor István
(Sárospataki Ref. Gimn. ny. vallástanára)

Kedd: Varga Nándor
(Kecskemét)

Szerda: Sipos Aba Álmos
(Budapest-Békásmegyer)

Csütörtök: Uzsoki Aranka
(Tiszaújváros)

Péntek: Jobb Domokos
(Ombod (Partium))

Szombat: Rózsa Katalin
(egyházmegyénk kórházlelkésze)

Vasárnap 10 órakor: Úrvacsoraosztás

Az istentiszteletek minden hétköznap este 18 órakor kezdődnek a templomban.

Istentiszteletek után szeretetvendégségre hívogatjuk testvéreinket
a Kálvin Téri Református Általános Iskola gyülekezeti termébe.

Az evangélizációs hét perselyes bevételét 
Iskolánk épülő tornatermére
szeretnénk fordítani!

Kategória: Egyéb | Evangélizációs hét bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Toronyóra

Tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy templomunk toronyórája meghibásodott. A központi léptető motor romlott el. Az alkatrész beszerzése folyamatban van, de időt igényel. Amint megérkezik az új alkatrész, azonnal beszerelésre kerül.

Köszönjük a testvérek türelmét!

Kategória: Egyéb | Toronyóra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Véradás

Kedves Testvérek!

Mikula János testvérünk, gyülekezetünk templomos tagja, műtét előtt áll, és vérre van szüksége. Vércsoportja elég ritka, 0-, azaz nulla RH negatív.  Aki tud segíteni, kérem, hívja a feleségét, Laurát a 06-30/410-26-98-as telefonszámon. Mindenki imádságára számítunk!

Fukk Lóránt lelkipásztor

Kategória: Egyéb | Véradás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Férfikör 2017 tavasz

Kedves Férfi Testvérek!

Férfikörünk következő alkalma január 23-án hétfőn lesz, 18 órai kezdettel.
Témánk: Kinek mit jelent az Evangélium?
Ajánlott olvasmány:
http://istenalma.hu/sites/default/files/evangelium/miazevangelium.pdf

További időpontjaink:

Február 13. – Apologetika (Lehoczki István, Benkő Norbert)

Február 20. – Apologetika

Március 20. – Közösségépítés, gyülekezetépítés (Fukk Lóránt)

Április 3.

Április 24.

Május 8.

Május 22.

Június 12.

 

Minden férfi testvérünket hívjuk és várjuk!

 

Kräusl József

Kategória: Egyéb | Férfikör 2017 tavasz bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ökumenikus Imahét 2017

Kedves Testvérek!

Január 16-tól, hétfőtől kezdődően a Város felekezetei Ökumenikus Imahetet tartanak, melynek programja az alábbi:

– január 16., hétfő, 18 óra: katolikus templom, vezeti: Sivadó János, prédikáció: Fukk Lóránt református lelkész

– január 17., kedd, 18 óra: baptista imaház, vezeti: Bacsó Benjámin, prédikáció: Sivadó János görög katolikus parókus

– január 18., szerda, 18 óra: evangélikus templom, vezeti: Albert Gábor, prédikáció: Molnár Zsolt római katolikus plébános

– január 19., csütörtök, 18 óra: református templom, vezeti: Fukk Lóránt, prédikáció: Bacsó Benjámin baptista lelkész

– január 20., péntek, 18 óra: katolikus templom, vezeti: Molnár Zsolt, prédikáció: Albert Gábor evangélikus lelkész

– január 21., szombat, 16 óra: Erdőkertes, református templom, vezeti: Gergely Ferenc Barnabás, prédikáció: Török Anett evangélikus lelkész

A csütörtöki alkalom házigazdája gyülekezetünk, ezért kérjük a testvéreket, aki teheti járuljon hozzá a szeretetvendégség megtartásához.

Az alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk, és várunk!

Kategória: Egyéb | Ökumenikus Imahét 2017 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva