Tisztségviselőink

a presbitérium

 

 

 

 

 

 

 

 

Fukk Lóránt

Fukk Lóránt
lelkipásztor

Kovácsné Éles Edina

Kovácsné Éles Edina
beosztott lelkipásztor

Csőri-Czinkos Gergő

Csőri-Czinkos Gergő
beosztott lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

Kiss Béla

Kiss Béla
gondnok, presbiter

Elek Andrásné

Ujvári Attila
presbiter

Szabó László

Szabó László
presbiter

Implomné Kerekes Eszter

Implomné
Kerekes Eszter

presbiter

Hamilton-Owen Erzsébet

Hamilton-Owen
Erzsébet

presbiter

Tarcali Gézáné

Tarcali Gázáné
(Marika néni)

presbiter

 

Ladjánszki Zoltán

Ladjánszki Zoltán
presbiter

Ferschl Gábor

Ferschl Gábor
presbiter

Tóbiás Csaba Sándor

Tóbiás Csaba Sándor
presbiter

Kiss Béla

Elek Andrásné
presbiter

Tarcali Gézáné

Nagy József Attila
presbiter

Gyapjas Attila

Gyapjas Attila
presbiter

Boga György

Boga György
presbiter

Dénes Mihály

Dénes Mihály Géza
presbiter

Ujvári László

Ujvári László
presbiter

Fazekas András

Fazekas András
presbiter

Berezvai Gábor

Kala Tamás
pótpresbiter

Bódis Sándor

Benkő Norbert
pótpresbiter

Krausl József

Kräusl József
pótpresbiter

Balog Róbert Attila

Balog Róbert Attila
pótpresbiter