Istentiszteletek városunk Idősek Otthonaiban

Idos-otthon

„Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak!
Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg”
(Ézsaiás 46:4.)

Isten kegyelméből városunk két Idősek Otthonában:
az Őszi Liget Idősek Otthonában, és a Napsugaras Ősz Idősek Otthonában
tarthatok hétfőnként református istentiszteletet.
Szeretem a lelkipásztori szolgálatnak ezt a területét. Jó együtt lenni idős testvéreinkkel,
jó együtt énekelni, Isten igéjére figyelni, imádkozni. Drága megtapasztalás lehet idősnek,
és fiatalnak egyaránt, hogy Isten ugyanaz marad! Az őszülő haj elmúlásról beszél,
testünk halandóságáról, Isten ereje azonban nem múlik el! Körülöttünk minden változik,
mi magunk is változunk, de a világ Teremtője állandó! Vénségetekig ugyanaz maradok,
ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.
Ezzel a hittel mehetek az idősek közé, és ezzel a hittel forgathatjuk szívünkben az  öregedésről szóló ígéretet mindannyian.

Kovácsné Éles Edina
lelkipásztor