Védekezési szabályzat

Újra találkozhatunk istentiszteleti közösségben…

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa örömét fejezi ki, hogy 2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani. Az Elnökségi Tanács arra kéri a gyülekezeteket, hogy az Egyházközségek Elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával tartsanak istentiszteleteket. Valamennyi gyülekezetnek rögzítenie kell a helyi védekezési szabályokat. Az alkalmazott védelmi intézkedések meghozatala és betartatása az Egyházközség Elnökségének feladata és felelőssége.

A Veresegyházi Református Egyházközség Védekezési Szabályai:

 1. A templomban maximum 200 fő tartózkodhat egyidejűleg.
 2. Gyülekezetünk templomában és a gyülekezeti teremben minden istentiszteleten és gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatát végzi. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.
 3. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező.
 4. Vasárnap egyszer, 10 órakor tartunk istentiszteletet, amit gyülekezetünk honlapján később elérhetővé teszünk.
 5. Hétköznap egyszer, csütörtök este 18 órától tartunk esti istentiszteletet (max. 50 fő részvételével)
 6. Bűnbánati esti istentiszteleten max. 50 fő tartózkodhat a templomban.
 7. A felnőtt káté alkalmán (hetente egyszer) a résztvevők egymástól 1,5 m-es távolságot kötelesek tartani.
 8. Ifjúsági konfirmációra készülőknek a kikérdezés alkalmai következnek, szigorú szabályok szerint. A Lelkészi Hivatalba jönnek az ifjak egyesével, maszkban! A Védekezési Szabályok betartásával megkezdődnek a felkészítés további alkalmai.
 9. Hivatali ügyintézésre hetente kétszer van lehetőség (hétfőn és csütörtökön 15-18 óra között). Ilyenkor is kötelező a maszk viselése! Egyszerre csak egy személy tartózkodhat az irodában, a többiek a 2 méteres védőtávolság betartásával várakozhatnak.
 10. Templomunk takarítására, a szellőztetésre komolyan figyelni kell! A kilincsek, padok fertőtlenítése kiemelten fontos!
 11. Mindkét bejárathoz kézfertőtlenítőket teszünk ki!
 12. A gyülekezeti énekeskönyveket összeszedjük, és mindenkit kérünk, hogy saját énekeskönyvet hozzon az istentiszteletre!
 13. A templomban és istentiszteleti, gyülekezeti helyszíneken kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A távolságtartás érdekében az ülésrend optimálisan úgy alakítható, hogy 1-1 padsort ki kell hagyni.
 14. Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.
 15. A perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni.

Egyéb alkalmak, kazuáliák:

 1. Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további intézkedésig, nem lehet megtartani.
 2. A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával.
 3. A konfirmáció megtartása gyülekezeti hatáskör, javasoljuk azok későbbre halasztását.
 4. A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.
 5. A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

Veresegyház, 2020. 05. 18.

Fukk Lóránt, Kovácsné Éles Edina, Csőri-Czinkos Gergő lelkipásztorok
Kiss Béla
 gondnok

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.