Gyülekezeti körlevél II.

     „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
(2Tim 1,7)

 

Kedves Testvérek!

A koronavírus-járvány ez elmúlt napok során országszerte enyhülést mutat. Imádkozunk azért, hogy ebben a szokatlan állapotban gyógyulásunk testben és lélekben egyaránt megtörténjen. Az elmúlt, közel két hónap során az internetes felületeken próbáltuk elérni a testvéreket, küldtük szét az istentiszteletek, bibliaórák felvételeit, a Napi Igét és a Bátorítót. A Zsinat elnökségének rendelkezése szerint a hagyományos formában istentiszteleteket továbbra sem tarthatunk, de szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy a Hivatali órák (hétfőn és csütörtökön 1500-1800 között) újra elinduljanak a biztonsági szabályok betartásával.

A Lelkészi Hivatalban ebben az időszakban újra lehetőség van az ügyintézésre. Kérünk mindenkit, hogy aki eljön, viseljen maszkot. Egyszerre csak egy személy tartózkodjon az irodában, a többiek a 2 méteres védőtávolság betartásával várakozzanak.

Bízunk benne, hogy a mi Urunk megadja hamarosan, hogy személyesen találkozhassunk az istentiszteleteken!

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

 

Fukk Lóránt                             Kovácsné Éles Edina                Csőri-Czinkos Gergő Tamás
                                                            lelkipásztorok

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.