Tájékoztatás

„Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg
az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat,
az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.”
(2Péter 1:5-7)

A járványhelyzet hosszának kiszámíthatatlanságára és a vészhelyzet kapcsán bejelentett korlátozásokra tekintettel szükségesnek látjuk, hogy Egyházközségünk tagjait tájékoztassuk néhány, mindnyájunkat érintő dologról.

A gyülekezeti alkalmak látogatottságának megszűnése magával hoz számos kérdést:  Lehet-e továbbra is perselypénzt adni? Lehet-e az egyházfenntartói járulékot befizetni? Lehet-e Isten dicsőségére vagy az úrvacsorai jegyekre adományozni? Lehet-e emlékharangot kérni, és szeretteinkre emlékezve adakozni?

Mindezekkel kapcsolatosan az alábbiakat tehetik meg a testvérek: minden adományt (perselypénz, egyházfenntartói járulék, Isten dicsőségére való adomány, emlékharang-adomány, úrvacsorai jegyekre való adakozás…) a Veresegyházi Református Egyházközség számlaszámára el lehet utalni. Kérjük, hogy a Megjegyzés rovatba tüntessék fel, hogy ki, milyen célra ad.

Számlavezető Bank: Erste Bank
Számlaszám: 11600006-00000000-03760260  

Emlékharangot természetesen továbbra is lehet kérni. Bármelyik lelkészt fel kell hívni telefonon, és ők intézik az ezzel kapcsolatos teendőket.
A közüzemi számlák kiegyenlítését, a bérek kifizetését és minden esetlegesen felmerülő ügyet továbbra is rendezni kell, amihez ezután sem kapunk külső segítséget, ezért nagyon köszönjük a Testvérek támogatását!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a csütörtök 18 órakor és a vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletek gyülekezetünk honlapján megtekinthetők, bármikor visszanézhetők. Szervezzük a Virágvasárnapi és a Nagyhét minden napjára szóló alkalmak felvételét, hogy azok is időben eljussanak a Testvérekhez.

Köszönjük a szüntelenül elhangzó imádságokat! Köszönjük, hogy ezután is odaálltok minden nap a gondviselő Isten elé, kéritek kegyelmét a betegekre, gyógyítókra, döntéshozókra ebben a nehéz időben, amelyről nem tudjuk, hogy meddig tart!
Egyházközségük életére Isten áldását kérve és a járványhelyzet minél kevesebb veszteséggel való túlélésében reménykedve valljuk: Uram „minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.” (Zsolt 139,5)

Testvéri köszöntéssel:                                                                                                                                   Fukk Lóránt,
Kovácsné Éles Edina,
Csőri-Czinkos Gergő
lelkipásztorok


Telefonos és email elérhetőségeink:

Fukk Lóránt: 06/30 638 8976 – fukklorant@gmail.com
Kovácsné Éles Edina: 06/30 681 5417 – edinakovacsne16@gmail.com
Csőri-Czinkos Gergő: 06/ 30 971 6182 – csorigergo@gmail.com

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.