Pünkösdi köszöntés

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.” Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: „Mi akar ez lenni?” Mások azonban gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg.” (ApCsel 2,1-13)

„Mi akar ez lenni?”

Az Atya Istenről és Jézus Krisztusról mindenkinek megvan a maga elképzelése. A régi templomok képei azért készültek, hogy segíteni próbáljanak az embereknek elképzelni, milyen lehet az, aki szemmel láthatatlan. De Szentlélek rejtély volt régen, és az maradt máig is. Próbálják ábrázolni tüzes lángnyelvekkel, galamb képében, leírni őt széllel és zúgással, de mindez csupán néhány ecsetvonás az ő fantasztikus sokszínűségéből. Mikor Pünkösdkor a meglepődött tömeg hallotta beszélni az apostolokat, a saját szemeikkel látták, a saját füleikkel hallották, hogy valami csodálatos dolog történik éppen, de maguk sem tudták, mi lehet az, pedig a részesei voltak. Az apostolok sem tudták, csak érezték. Engedték, hogy átjárja őket Isten élő Lelke, és ettől minden megváltozott. Bátorságot kaptak, pedig korábban nagyon féltek. Mindenki a maga nyelvén hallotta őket szólni. Képesek lettek arra, hogy betegeket gyógyítsanak, pedig korábban sokszor kudarcot vallottak. Szóval megváltozott az egész életük. Isten Szentlelke vett bennük lakozást, akinek jöttét Jézus Krisztus előre megígérte.

Szentlelket ma sem lehet látni, kiábrázolni, de érezni igen. Nagyon is valóságosan van jelen mindenki életében, aki hívja őt. Csak rá kell állni az Úr Jézus által megadott lelki hullámhosszra, hogy elkezdjük hallani üzenetét. Szólhat ma is hangos zúgással, láthatóvá lehet lángnyelvekben, de jobban szereti a halk és szelíd szót, amivel a szívünkig ér. Ha csöndben maradsz, meghallod. Ha kinyitod a szíved és az elméd, megérted, mi is akar ez lenni. Isten különleges csodája. Egy olyan szeretet nyelv, melyen minden ember megérti egymást. Beszélj vele, tanulj tőle, és egyre nagyobb lesz benned az ereje!           Fukk Lóránt

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.