Egyházmegyei vizitáció

Április 10-én vizitációra gyülekezetünkbe érkezett Kiss Csongor egyházmegyei főszámvevő és Németh Judit salgótarjáni lelkipásztor. Az istentiszteletet követően a vendégek lelkészeinktől és a presbitérium tagjaitól tájékozódtak a gyülekezet életéről, az előttünk álló feladatokról. A kötetlen beszélgetés során vendégeink kérték, hogy adjunk számot az Úrnak a gyülekezetünk életében megmutatkozó áldásairól is.
A vendégek különös érdeklődést mutattak az iskola és a gyülekezet kapcsolata, egymásra kifejtett hatása, valamint a konfirmált és végzett diákok gyülekezetbe történő beépülésével kapcsolatos kérdések iránt.
A megbeszélésen szóba kerültek iskolánk tanulóinak az Országos Bibliaismereti Versenyen elért eredményei, melyekről a vendégek is az elismerés hangján szóltak.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.