Karácsonyi köszöntés

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár
rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás
akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.”
(Lk 2,1-2)

Augustus, az „isteni” római császár terve az volt birodalmában, hogy pontosan megtudja, mennyi embertől szedhetnek be adót. Népszámlálást írt ki tartományról tartományra, mely több éven keresztül tartott, de nagy sikerrel járt, mert a Római Birodalom adóbevételei jelentősen megnövekedtek. Úgy tűnt, a császár terve célhoz ért, megtalálta a számítását.
Csakhogy egy másik, sokkal magasabb helyen fogant terv volt az, melynek akaratlanul ugyan, de a császár és egész birodalmi apparátusa engedelmeskedett. Isten örök tervének kellett valóra válnia, mikor betelt az idők teljessége. Minden, amit csak az emberek elkövettek Augustustól Ciréniuson keresztül Heródesig, azt segítette elő, amit évszázadokkal korábban megjövendöltek a próféták. Az Úr már a bűneset után megígérte, hogy eljön majd, aki a kígyó fejére tapos, és a sötétségben élő nép számára világosságot gyújt. A betlehemi csillag Jézus Krisztusra mutatott, az értünk megszületett Megváltóra, akiben mennyei Atyánk beváltotta ígéretét.
Isten terve átível nemzedékeken és évszázadokon. Velünk is határozott szándéka van. Azt szeretné, hogy ezen az ünnepen Krisztus a mi szíveinkben is megszülessen. Sokszor talán olyan utakon keresztül visz, olyan embereket használ, hogy nem értjük akaratát. Úgy tűnik, az erőszakosak érvényesülnek. De az Úr céljai sosem csorbulnak. Mert ő egy másik összeírást készít a világ kezdetétől annak végéig. Azok nevei vannak felírva nála, akik hisznek és visszavárják a mennybe ment Úr Jézus Krisztust. Az lesz az igazi ünnep, amikor mind körülállják a menyei trónust azok, akik az Úr útmutatása szerint éltek, és együtt énekelnek az angyali karokkal. Ragaszkodj Krisztushoz! Éld vele életed minden napját, hogy ott lehess, mikor az Úr összegyűjti az övéit keletről, nyugatról, északról és délről. Zengjen szívedből és ajkadról ma és akkor is: „Dicsőség Istennek!”

2017. karácsonyán

Fukk Lóránt
lelkipásztor

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.