Toronyóra

Tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy templomunk toronyóraja meghibásodott. A központi léptető motor romlott el. Az alkatrész beszerzése folyamatban van, de időt igényel. Amint megérkezik az új alkatrész, azonnal beszerelésre kerül.

Köszönjük a testvérek türelmét!

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Véradás

Kedves Testvérek!

Mikula János testvérünk, gyülekezetünk templomos tagja, műtét előtt áll, és vérre van szüksége. Vércsoportja elég ritka, 0-, azaz nulla RH negatív.  Aki tud segíteni, kérem, hívja a feleségét, Laurát a 06-30/410-26-98-as telefonszámon. Mindenki imádságára számítunk!

Fukk Lóránt lelkipásztor

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Férfikör 2017 tavasz

Kedves Férfi Testvérek!

Férfikörünk következő alkalma január 23-án hétfőn lesz, 18 órai kezdettel.
Témánk: Kinek mit jelent az Evangélium?
Ajánlott olvasmány:
http://istenalma.hu/sites/default/files/evangelium/miazevangelium.pdf

További időpontjaink:

Február 13. – Apologetika (Lehoczki István, Benkő Norbert)

Február 20. – Apologetika

Március 20. – Közösségépítés, gyülekezetépítés (Fukk Lóránt)

Április 3.

Április 24.

Május 8.

Május 22.

Június 12.

 

Minden férfi testvérünket hívjuk és várjuk!

 

Kräusl József

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Ökumenikus Imahét 2017

Kedves Testvérek!

Január 16-tól, hétfőtől kezdődően a Város felekezetei Ökumenikus Imahetet tartanak, melynek programja az alábbi:

- január 16., hétfő, 18 óra: katolikus templom, vezeti: Sivadó János, prédikáció: Fukk Lóránt református lelkész

- január 17., kedd, 18 óra: baptista imaház, vezeti: Bacsó Benjámin, prédikáció: Sivadó János görög katolikus parókus

- január 18., szerda, 18 óra: evangélikus templom, vezeti: Albert Gábor, prédikáció: Molnár Zsolt római katolikus plébános

- január 19., csütörtök, 18 óra: református templom, vezeti: Fukk Lóránt, prédikáció: Bacsó Benjámin baptista lelkész

- január 20., péntek, 18 óra: katolikus templom, vezeti: Molnár Zsolt, prédikáció: Albert Gábor evangélikus lelkész

- január 21., szombat, 16 óra: Erdőkertes, református templom, vezeti: Gergely Ferenc Barnabás, prédikáció: Török Anett evangélikus lelkész

A csütörtöki alkalom házigazdája gyülekezetünk, ezért kérjük a testvéreket, aki teheti járuljon hozzá a szeretetvendégség megtartásához.

Az alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk, és várunk!

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Karácsonyi koncert

Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy a 2016. december 18-i Karácsonyi koncert hanganyaga meghallgatható a Dokumentumok -> Hangtár -> Gyülekezeti énekkar menüpont alatt, vagy tömörítetlen formában letölthető ezen a hivatkozáson keresztül.

A koncerten készült képek megtekinthetőek a Dokumentumok -> Képtár  menüpont alatt, vagy egyben letölthetőek ezen a hivatkozáson keresztül.

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Karácsony

„Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik.
Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott.
Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat,
ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.”
(Ézs 40,10-11)

A karácsony évszázadok óta valamilyen kedves, meleg, szelíd hangulatot sugároz az emberek felé. Ilyenkor sokkal inkább törekszünk a békességre, de amíg eljutunk odáig, életünk mérhetetlen zaklatottságot tapasztal meg. Pedig milyen jó lenne átélni azt a meghitt légkört! A legjobb talán az lenne, ha az ünnep után is megmaradna. Elindulni a bölcsekkel, odaérni a pásztorokkal, megállni a jászol mellett, elbeszélgetni Józseffel és Máriával, hallgatni az angyalok énekét, belefeledkezni a csillag ragyogásába… Azt hiszem, valahol a lelkünk mélyén mindannyian arra várunk, hogy a kar- jainkba vehessük a kis Jézust, ringassuk és dúdoljunk neki.

Csakhogy a Szentírás másról beszél. Ézsaiás próféta évszázadokkal korábban arról a külde- tésről ír, amiért az Úr Jézus erre a világra érkezett. Nem mi vagyunk azok, akiknek védelmezniük kell őt. Pedig mennyien gondolták ezt így az elmúlt két évezred alatt. Ő az, aki azért érkezik, hogy minket elesetteket, elveszetteket a karjaira vegyen, bekötözzön, és haza vigyen a mennyei Atya hajlékába. Jézus Krisztus már kisgyermekként, látszólag kiszolgáltatottként is hatalommal és dicső- séggel jön. Ő az Úr, aki mindent megváltoztat. Pásztorként legelteti nyáját és egyenként gondot visel rólunk. Számon tartja bajainkat és betegségeinket. Ahol ő ott van, tökéletes biztonságban érezhetjük magunkat.

Gyermekkoraink karácsonyai sokkal inkább szóltak érzésekről, hangokról, illatokról, mint emlékekről. Mégis ezeket éljük meg évtizedekkel később is igazi karácsonyként. Ott van az egész szobát betöltő fenyőfa illata; édesanyánk biztonságot adó dúdolása, ahogy a konyhában tesz-vesz, miközben mi még félálomban lustálkodunk. Évtizedek távlatából megszépül az egykor hallott temp- lomi ének, hitvallássá magasztosul a kisgyermekként elmondott vers. Pedig, azóta minden megvál- tozott körülöttünk. A régiek elmentek, újak születtek és nőttek fel. Felettünk is telik az idő. De Jézus maradt. Most is ő van az ünnep közepén, pedig ma már mi ébresztgetjük, gyerekeinket, unokáinkat, dúdolgatva sütünk nekik, lopva díszítjük a fát. Ajándékozottból ajándékozóvá lettünk, akik azért még ma is annyira tudnak örülni, ha néhány percre gyermekek lehetnek.
Drága Testvérem! Légy ezen az ünnepen ismét gyermek: Isten gyermeke. Simulj bele a Jó Pásztor, az Úr Jézus Krisztus karjába, aki azért jött, hogy megtaláljon, és haza vigyen lelkednek otthonába, ahol egy az Atya, és mindenki más önfeledt gyermek. Érezd az üdvösség jó illatát, vidámítson az angyalok éneke.
És mindenekfelett légy abban a biztos tudatban, hogy az Úré vagy, aki úgy vigyáz rád, mint féltő szülő drága magzatára. Ezt tudni, érezni, átélni az igazi ünnep! Legyen ilyen karácsonyod!

Fukk Lóránt lelkipásztor

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Lajos Bea: KARÁCSONY

Lajos Bea: KARÁCSONY

Ma nem hull a hó,
egy csillag sem ragyog,
sötétség, ami a földre borul.

Nincs reménység,
nincsen kapaszkodó,
elveszett ma minden.

Ó, ha egy csillag gyúlna,
csak egy ragyogna az égen!
Útra kelne-e ma pásztor s a bölcs?
Megtalálnád-e szíved fészkében
azt az egyet, aki érted jött?

Ma nem ragyognak a csillagok,
ma a hold is a felhők mögé bújt,
ma egy kérdés foglalkoztat csak;
Hogyha ma jönnél, lenne-e jászolod?

Ma nem kell a csillag,
ma nem kell a jászol,
ma nem kell a királyi palást.

Ma nem kell a bánat,
ma nem kell,  hogy sírj,
mert 2000 éve üres a sír!
Mert előtted ragyog az üres kereszt,
amin Jézus érted szenvedett!

Így lett minden karácsony áldott,
hogy tudd, ezért jött: MEGVÁLTOTT!

Veresegyház, 2016. december

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Gyászhír

bodis-sandor2Kedves Testvérek!

Mély fájdalommal, de Teremtő Urunk akaratában megnyugodva értesítünk mindenkit, hogy Bódis Sándor presbiter testvérünk 2016. november 29-én, 60 évesen Teremtő Urához költözött. Búcsúztatása 2016. december 2-án, pénteken 13 órától lesz a református temetőben.

Az Úr Isten adjon vigasztalást a gyászban megsebzett szíveknek!

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Az igaz ember a hite által él…
(Hab 2,4b)

A Veresegyházi Református Egyházközség

2016. november 7. és 13. között

Evangélizációs hetet
tart

a Reformáció 500 éves jubileumi évére készülve,
vendég igehirdetők szolgálatával.

Hétfő: Szabó Gábor Ferenc
(Őrbottyán)

Kedd: Csoma Áronné Szép Mónika
(Piliscsaba)

Szerda: Erdélyi Takács István
(Érd)

Csütörtök: Dr. Varga István
(Tiszaújváros)

Péntek: Takaró Károly
(Budapest-Kelenföld)

Szombat: Dr. Szűcs Ferenc
(KGRE HK professzora)

Vasárnap 10 órakor: Úrvacsoraosztás

Vasárnap 18 órakor: 14 koncert – 14 város

Az istentiszteletek minden hétköznap este 18 órakor kezdődnek a templomban.
Istentiszteletek után szeretetvendégségre hívogatjuk testvéreinket

a Kálvin Téri Református Általános Iskola gyülekezeti termébe.

Az evangélizációs hét perselyes bevételét 
Iskolánk tornatermének építésére
szeretnénk fordítani!

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Négyszázkilencvenkilenc

Fukk Lóránt:

Négyszázkilencvenkilenc

Négyszázkilencvenkilenc lépés vissza a múltba.
Szörnyűséges, milyen durva dolgokat követtünk el ellened
Uram, mikor elengedtük szent kezed.
Egymás ellen ölni kész görcsbe merevedett,
ökölbe szorított ujjainkat emeltük az égre,
hogy megmutassuk végre, kinek van igaza.
Szent neved volt harci zászlónk irata.
Csak te nem voltál sehol, az élő és örök,
szentséges felhőbe öltözött Úr és Atya.
Évszázadok gyűlölet-sara rakódott ránk véresen,
s mi vallottuk büszkén és haragtól kéjesen:
Csak mi, és senki más!
Mi vagyunk az igazi egyház!
Nálunk van Krisztus hatalmas szava;
lelkek üdvössége, vigasza.
Pedig csak bűnöktől leprás életünket teregettük eléd.
Szent hagyomány, liturgia, himnusz.
Látszik még rajtunk a Krisztus?

Hazugság minden szó és papíron megkötött béke,
míg nem szereti egymást Isten népe!
Ha véres húsig vájkáljuk a másik múltját,
büszkén, emelt fővel vállaljuk a világ útját,
s legfőbb problémánk,
hogy a templom tornyán csillag van, vagy kereszt,
békesség köztünk nem lehet.

Testvér!
Szögezd ki hittételként te is
önző szíved templomának ajtajára:
Bűneink árát Jézus vitte fel a golgotára!
Pénzért, céduláért nincsen lelki béke.
A széthúzásnak legyen végre vége!

Reformáció nincs bűnbánat nélkül.
Az igaz egyház egyedül hitre épül.
Segíts, Urunk, hogy fél évezrednyi meddő harc után
elengedjük, mit tartottunk bután,
s ne csak halljuk, de megtanuljuk végül,
hogy nincs üdvösség Krisztuson kívül!

2016. Reformáció hava

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva